Hovedinnhold

Personvernerklæring og Informasjonskapsler

1. Personvernerklæring for I.K. Lykke Drift AS, selskaper som har franchiseavtale med I.K. Lykke Drift AS samt andre selskaper som I.K. Lykke Drift AS er databehandler for

Når du bruker våre nettsider eller kommuniserer med oss på brev/mail/telefon vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er I.K. Lykke Drift AS. Kontaktinformasjonen til I.K. Lykke Drift AS er:


Postadresse: Munkegaten 48, 7005 Trondheim


E-post: firmapost@bunnpris.no


Telefon: +47 73 88 00 00


Organisasjonsnummer.: 914048117
 

Det betyr at det er I.K. Lykke Drift AS som er ansvarlig for bruken av personopplysningene som samles inn om deg og andre brukere.

3. Regulering av I.K. Lykke Drift AS’ behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i I.K. Lykke Drift AS. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. I.K. Lykke Drift AS er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved sin behandling av personopplysninger.
 

I.K. Lykke Drift AS vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som bruker. Ved innsamling av opplysninger fra tredjeparter vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varslet vil inneholde.
 

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet som oppstår ved at du registrerer deg som bruker av våre tjenester, vil vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

4. Derfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet med I.K. Lykke Drift AS’ behandling av personopplysninger er i første rekke for å drive en effektiv butikkvirksomhet. Vi vil behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling.
 

Utover dette behandles angitte personopplysninger til følgende formål:
 

  • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer iht standard rutiner og søknader vil beholdes inntil 3 måneder etter ansettelse og deretter slettes all korrespondanse for alle søkere som ikke er blitt ansatt.  
  • E-postadresse som grunnlag for å sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg ved bruk av egen samtykkeerklæring. (ta inn link til egen samtykkeerklæring
  • Telefonnummer. Vi bruker mobilnummeret ditt som du må oppgi til oss for å opprette en unik bruker-ID for de tjenester som har behov for dette, f.eks. web, app og lignende. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg ved bruk av egen samtykkeerklæring. (ta inn link til egen samtykkeerklæring)
  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Her behandles navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på. Behandling av personopplysninger skjer iht standard rutiner og din henvendelse vil beholdes inntil 3 måneder etter mottak og deretter blir den slettet hvis ikke annen avtale om videre behandling er inngått.
  • Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få informasjon om bruk av våre nettsider (les mer om det under). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi bare bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

5. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

For å utvikle og analysere bruksmønsteret, bruker bunnpris.no informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som nettstedet lagrer på datamaskinen til brukeren.
 

Våre nettjenester bruker informasjonskapsler som gjør at nettsiden husker tidligere brukerinnstillinger gjort på siden. Informasjonskapsler gir oss også statistikk. Vi bruker statistikken som grunnlag for kunne å gjøre nettsidene våre bedre.
 

Vi lagrer aldri informasjon som identifiserer deg personlig eller som krenker personvernet.
 

Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at om du gjør dette, kan det hende at du ikke får brukt all funksjonalitet på våre nettsider.
 

Slik administrer du informasjonskapsler (Nettvett)

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/
 

6. Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.
 

Utlevering vil også kunne skje til andre parter så langt dette er nødvendig for å gjennomføre våre forvaltningsoppgaver som involverer deg, på en sikker måte.
 

Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.
 

7. Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området.
 

8. Hvordan beskytter vi dine opplysninger

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon.
 

Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.
 

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.
 

9. Bruk av databehandlere

I. K. Lykke Drift AS bruker i enkelte tilfeller eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.
 

Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.
 

10. Lagringstid

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.
 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Dette kan være aktuelt når du deltar i en av våre spørreundersøkelser.
 

11. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no
 

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om bankens behandling av opplysningene.
 

For å benytte deg av dine rettigheter sender du henvendelse pr epost til I.K. Lykke Drift.(firmapost@bunnpris.no). Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
 

For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

9. Klager

Eventuelle klager på I.K. Lykke Drift AS’ behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no
 

11. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her må oppdateres eller endres. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Oversikt over informasjonskapsler/cookies på Bunnpris.no

_ga
_gid
myStore
cookie-agreed
cookie-agreed-version

Formålet med bruk av informasjonskapsler

Formålet er å samle inn statistikk og bruksmønstere for å lage et bedre nettsted, samt optimalisere og tilpasse innholdet for den enkelte bruker.

Behandling av opplysninger

Eierne av dette nettstedet sikrer at at de personopplysninger som du gir oss, ikke blir misbrukt, jf. reglene i personopplysningsloven. Det gjelder for eksempel den informasjon som du gir i skjema som sendes inn. Eiere av dette nettstedet, bekrefter at denne informasjonen behandles strengt og den kun brukes til det formål som er ment for innsamling av data.
Les mer om personvern her.

Du kan skru av informasjonskapsler

Det er mulig å skru av informasjonskapsler i nettleseren. Bunnpris.no og svært mange andre nettsider benytter seg av informasjonskapsler, og kan få begrenset funksjonalitet dersom dette gjøres. Du kan lese mer om hvordan du endrer innstillinger knyttet til informasjonskapsler på nettlesernes egne sider:
•    Internet Explorer
•    Firefox
•    Safari
•    Chrome

Du kan slette informasjonskapsler

Du kan slette informasjonskapsler fra innstillingene i nettleseren din. Hvis du endrer innstillingene til å ikke tillate informasjonskapsler, vil de opprettes igjen neste gang du går inn på et nettsted som benytter dette.

Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Ved å bruke Bunnpris.no godtar du at vi benytter informasjonskapsler nevnt over.