Hovedinnhold

Samfunnsansvar

For oss betyr samfunnsansvar å ta hensyn til våre arbeidstakere, mennesker rundt oss og organisasjoner som blir berørt eller påvirket av vår virksomhet.

Samfunnsansvar handler om å ta smarte valg. Vi ønsker å ta valg som er smarte for oss og de rundt oss, og ikke minst legge til rette for at du som kunde kan ta smarte valg. 

 

Åpenhetsloven

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft i Norge. Den plikter oss å svare skriftlig på spørsmål knyttet til vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Beskrivelsen over er hentet fra Forbrukertilsynets hjemmeside. 

Har du spørsmål som dreier seg om et av produktene fra en av våre leverandører ber vi deg kontakte den aktuelle leverandøren direkte. Kontaktinformasjon står på produktet.

Har du andre spørsmål, eller ikke får svar innen fristen på tre uker, kan du kontakte oss på epost aapenhetsloven@bunnpris.no.

For mer informasjon om åpenhetsloven kan du gå til Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet.