Hovedinnhold
Toppbanner Forretningsgrunnlag og verdier

Forretningsgrunnlag og verdier

Hver dag må vi ta valg - mange valg. Vi i Bunnpris ønsker å tilrettelegge for at du som kunde enkelt skal kunne ta smarte valg.

FORRETNINGSGRUNNLAG

Visjon:

Vi skal være det smarteste valget innen dagligvare.

 

Misjon:

Vi skaper lønnsomhet, både for bedriften og kundene, gjennom smarte valg i hverdagen.

Forretningsidé:

Bunnpris skal gi sine kunder en enklere hverdag og vil gjennom lave priser, godt utvalg, tilgjengelighet og høyt kundefokus få nære og varige kunderelasjoner.

FUNDAMENT

Fundamentet vårt er ærlighet. Vi skal være til å stole på i alt vi gjør, opptre slik som vi vil at andre skal opptre ovenfor oss og være lojale mot oss selv, kjeden og kundene.

VERDIER

Lønnsomhet:

Skape overskudd og dyrke kremmerånd. Beslutninger skal fattes med lønnsomhet, god personalledelse og budsjettstyring som grunnlag.

Ydmykhet:

Vise respekt overfor alle vi omgås. Forvalte våre verdier med forsiktighet. Søk hjelp om nødvendig, og utnytt kompetansen i kollektivet.

Kontroll:

Ha kontroll på kostnader og svinn, og ta tak i avvik i daglig drift. Balansere muligheter opp mot risiko.

Kompetanse:

Kunne vårt fag og ta ansvar for egen læring. Kontinuerlig utvikling og søke ny kunnskap der det er nødvendig. Vi kan alltid bli bedre på det vi kan best.

Evighet:

Tenke langsiktig. Det vi forbedrer i dag er det vi skal være best på i morgen. Langsiktig forvaltning av våre verdier.